Polityka prywatności

Kariera

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielowarstwowych etykiet samoprzylepnych z opcją chipów RFID. Dzięki realizacji projektu na rynek wprowadzony zostanie produkt - "Wielowarstwowe etykiety samoprzylepne z opcją chipów RFID" (zróżnicowanych pod względem ilości warstw oraz rozmiarów). Prace obejmować będą wdrożenie, zaprojektowanej przez Wnioskodawcę, linii technologicznej do produkcji wielowarstwowych etykiet samoprzylepnych z opcją chipów RFID. Składać się ona będzie z sekcji wycinająco-laminująco-pozycjonujących, sprzężonych ze sobą za pomocą najnowocześniejszych serwomotorów i sterowanych za pomocą systemu IT. Wdrożony zostanie także inteligentny system oszczędzania materiału. Projekt polega na wdrożeniu innowacji produktowej, jaki i procesowej oraz nietechnologicznej.

 

Wartość projektu: 5 461 200,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 998 000,00 zł

 

O firmie

Będziemy jedną z najbardziej innowacyjnych      i wpływowych firm na świecie z punktu widzenia globalnego postępu i rozwoju.

Produkty

Będziemy projektować i dostarczać unikatowe, wysokojakościowe produkty, które pozytywnie wpłyną na życie ludzi i rozwój przedsiębiorstw.

Szkolenia

Będziemy zmieniać światopogląd ludzi biznesu w kierunku innowacyjności, profesjonalizmu i społecznej odpowiedzialności

MarcoPomaga

Będziemy rozwiązywać problemy społeczne i pozytywnie wpływać na środowisko naturalne.

Copyright © 2018 Marco. Wszelkie prawa zastrzeżone.