Polityka prywatności

Kariera

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

 

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka

Priorytet VIII - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Tytuł projektu: „Wdrożenie zaawansowanego, dedykowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy B2B opartego o pracę w środowisku sieciowym, integrującego zarządzanie procesami biznesowymi”

 

Firma MARCO Marek Śliboda w latach 2013-2014 realizuje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, mający na celu wdrożenie nowoczesnego systemu klasy B2B do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami.

 

Wartość projektu: 763 656,37 EUR (3 192 160,00 PLN)

Wielkość dofinansowania ze środków UE: 386 959,55 EUR (1 617 529,60 PLN)

Okres realizacji projektu: 2013 - 2014

 

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat

realizowanego projektu:

Katarzyna Znyk

ul. Kozielska 2

44-153 Sośnicowice

Tel.: 32 30 20 711

 

 

Dotacje na innowacje”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronach: www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl

O firmie

Będziemy jedną z najbardziej innowacyjnych      i wpływowych firm na świecie z punktu widzenia globalnego postępu i rozwoju.

Produkty

Będziemy projektować i dostarczać unikatowe, wysokojakościowe produkty, które pozytywnie wpłyną na życie ludzi i rozwój przedsiębiorstw.

Szkolenia

Będziemy zmieniać światopogląd ludzi biznesu w kierunku innowacyjności, profesjonalizmu i społecznej odpowiedzialności

MarcoPomaga

Będziemy rozwiązywać problemy społeczne i pozytywnie wpływać na środowisko naturalne.

Copyright © 2018 Marco. Wszelkie prawa zastrzeżone.