Polityka prywatności

Kariera

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

- realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet I  „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”

Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”,

Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”

 

 

Beneficjent MARCO Marek Śliboda

 

Tytuł projektu: „Poprawa konkurencyjności firmy MARCO Marek Śliboda dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii druku cyfrowego”

 

 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.02.03-00-264/10-00

Wartość projektu: 2 074 000,00 PLN

Wielkość dofinansowania ze środków UE: 750 000,00 PLN

 

 

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat

realizowanego projektu:

Katarzyna Znyk

ul. Kozielska 2

44-153 Sośnicowice

Tel.: 32 30 20 711

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl

O firmie

Będziemy jedną z najbardziej innowacyjnych      i wpływowych firm na świecie z punktu widzenia globalnego postępu i rozwoju.

Produkty

Będziemy projektować i dostarczać unikatowe, wysokojakościowe produkty, które pozytywnie wpłyną na życie ludzi i rozwój przedsiębiorstw.

Szkolenia

Będziemy zmieniać światopogląd ludzi biznesu w kierunku innowacyjności, profesjonalizmu i społecznej odpowiedzialności

MarcoPomaga

Będziemy rozwiązywać problemy społeczne i pozytywnie wpływać na środowisko naturalne.

Copyright © 2018 Marco. Wszelkie prawa zastrzeżone.